Abild spejderne –

Abild spejderne –

noget for alle

Om os

 

Vision for Abild Gruppe.

Vi vil rykke Abild Sogn gennem sociale og fysiske aktiviteter.

Vi vil gennem samarbejde udvikle spejderne gennem fysiske og sociale aktiviteter.

Vi vil skabe aktiviteter, som alle kan deltage i.

 

Handlingsplan:

KFUM-spejderne i Abild skal være kendt af alle i Abild sogn, og de skal alle vide, hvad vi tilbyder medlemmerne i gruppen. Beboerne i Abild sogn skal opleve at spejderarbejdet har betydning for medlemmer og byen som helhed.

KFUM-spejderne i Abild skal være et rart sted at være, så den enkelte spejder får en følelse af, at her trives jeg. Den enkelte spejder skal have følelsen af, at spejderarbejdet er vigtigt for mig.

KFUM-spejderne i Abild skal tilbyde aktiviteter, der foregår ude i det fri, hvor spejderen kan bruge sig fysisk. Aktiviteterne skal bære præg af traditionelt spejderarbejde, som gerne må tænkes ind i nye sammenhænge. Spejderen skal opleve aktiviteterne som udviklende og udfordrende og som kun tilbydes hos os. Desuden skal junior-, troppen og senior tilbydes en tur eller lejr til udlandet en gang mellem de landsdækkende spejderlejre, som er hvert 5. år.

KFUM-spejderne i Abild skal motivere de unge seniorer til at blive medhjælper i enhederne. Desuden skal der arbejdes på, at flere forældre bliver leder.

KFUM-spejderne i Abild skal motivere flere forældre til at komme med forslag til arrangementer og give en hjælpende hånd ved arrangementer og opgaver. Desuden skal der arbejdes på, at flere i lokalområdet får lyst til at give en hjælpende hånd med.

KFUM-spejderne i Abild vil samarbejde med nærområdet. Desuden vil vi øge samarbejdet med andre spejdergrupper og andre foreninger i nærområdet.

Det koster 225 kr. pr. halvår at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves halvårligt.

Hvis dit barm gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.