Abild spejderne –

Abild spejderne –

noget for alle

Gruppebestyrelse

Gruppebestyrelsen består af 2 grupper. De forældervalgte valgt på gruppens generalforsamling (gruppemøde i foråret) – og en ledergruppe valgt af og blandt lederne. Disse to grupper danner Abild gruppes bestyrelse.

For tiden er:

Jessie Paulsen er gruppebestyrelsesformand tlf. 22 35 82 38 mail: grf.abild@gmail.com

Jette Lind er gruppeleder tlf. 41 14 62 70 mail: gl.abild@gmail.com

Gruppebestyrelsen indgår desuden i forskellige arbejdsudvalg – se mere under udvalg i Abild gruppe.

Vores gruppebestyrelse består af følgende:

  • Jessie Paulsen ( Formand )
  • Trine Roelsen ( Næstformand )
  • Ejvind Honore
  • Louise Krogsholm
  • Anne Edith Henningsen
  • og kasserer Inge Marie Rahr

 

 

 

 

Nyheder